Tarieven

De tarieven op deze pagina zijn geldig voor de wekelijkse lessen van Circus Zonder Handen in lesjaar 2023-2024.

Je tarief hangt af van je gezamenlijk belastbaar inkomen en van hoe lang de les duurt.

Overzicht

Tarief 1
> € 46 000/jaar
Tarief 2
>€ 30 000/jaar
Tarief 3
<€ 30 000/jaar
Sociaal Tarief
OMNIO/VIPO
1 uur € 210,00* € 168,00* € 94,50* € 50,40*
1,5 uur € 235,00 € 188,00 € 105,75 € 56,40
2 uur € 295,00 € 236,00 € 132,75 € 70,80

* Ouders die samen met hun kind deelnemen aan Circomotoriek lessen en die zelf geen andere lessen bij ons volgen betalen jaarlijks € 30 extra voor de verzekering.
* Les parents qui participent aux cours de Circomotoriek avec leur enfant et qui ne suivent pas d’autres cours chez nous paient 30 € par an pour l’assurance.

Tarief 1: Basistarief (100%)

Je jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen is meer dan € 46 000 per jaar.

Je hoeft geen aanslagbiljet up te loaden of binnen te brengen.

 • lessen van 1 uur: € 210,00/jaar
 • lessen van 1,5 uur: € 235,00/jaar
 • lessen van 2 uur: € 295,00/jaar

Tarief 2 (80%)

Je jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen is minder dan € 46 000, maar meer dan € 30 000 per jaar.

Na het inschrijven kan je je meest recente aanslagbiljet uploaden in ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ of een kopie binnen brengen op ons onthaal. Wij geven je daaropvolgend de juiste korting.

 • lessen van 1 uur: € 168,00/jaar
 • lessen van 1,5 uur: € 188,00/jaar
 • lessen van 2 uur: € 236,00/jaar

Tarief 3 (45%)

Je jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen is minder dan € 30 000 per jaar.

Na het inschrijven kan je je meest recente aanslagbiljet uploaden in ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ of een kopie binnen brengen op ons onthaal. Wij geven je daaropvolgend de juiste korting.

 • lessen van 1 uur: € 94,50/jaar
 • lessen van 1,5 uur: € 105,75/jaar
 • lessen van 2 uur: € 132,75/jaar

Tarief 4: Sociaal tarief (24%)

Voor wie verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit krijgt (Bijvoorbeeld RVT, VT(OMNIO), BIM (VIPO), Paspartoe-kansentarief, …).

Na het inschrijven kan je een foto van een klevertje van de mutualiteit van de deelnemer uploaden in ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ of binnen brengen op ons onthaal. Wij geven je daaropvolgend de juiste korting.

  • lessen van 1 uur: € 50,40/jaar
  • lessen van 1,5 uur: € 56,40/jaar
  • lessen van 2 uur: € 70,80/jaar
Betaalplan maken?

Wij helpen jou graag via mail (loes@zonderhanden.be), via de telefoon of op het onthaal.

Kortingen

Vanaf de tweede les in hetzelfde jaar krijg je een 20% Familiekorting. Deze korting geldt ook als je dezelfde persoon voor 2 of meer lessen inschrijft. Deze korting wordt automatisch gegeven.

Eénoudergezinnen krijgen 10% Eénoudergezinskorting. Je kan dit aanvragen via circus@zonderhanden.be of op het onthaal.

Studenten in het hoger onderwijs kunnen 10% Studentenkorting aanvragen met hun studentenkaart. Stuur een kopie van je studentenkaart naar circus@zonderhanden.be.

Inschrijven later in het jaar

Als je pas na de herfst- kerst- of krokusvakantie inschrijft krijg je een korting omdat je al een deel van de lessen gemist hebt.

LET OP: Je krijgt de korting alleen als je pas inschrijft NA de volgende data!

 • 15% korting na de herfstvakantie: inschrijven na 29/10/2023
 • 40% korting na de kerstvakantie: inschrijven na 24/12/2023
 • 60% korting na de krokusvakantie: inschrijven na 11/02/2024

Algemene Voorwaarden

Je kan meer over tarieven, kortingen, uitschrijven en annuleren lezen in onze Algemene Voorwaarden.

Les tarifs sur cette page sont valables pour les cours hebdomadaires de Circus Zonder Handen pendant l’année scolaire 2023-2024.
Votre tarif dépend de votre revenu annuel imposable commun et de la durée du cours.

Tarif 1: Tarif de base (100%)

Votre revenu imposable commun est plus que € 46 000 par an.

Il n’est pas nécessaire de télécharger ou d’apporter un extrait de rôle.

 • cours de 1 heure : € 210,00/an
 • cours de 1,5 heures : € 235,00/an
 • cours de 2 heures : € 295,00/an

Tarif 2 (80%)

Votre revenu imposable commun est moins de € 46 000, mais plus que € 30 000 par an.

Après l’inscription, vous pouvez votre extrait de rôle le plus récent via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ ou apportez une copie à notre accueil. Ensuite, nous vous accorderons la réduction appropriée.

 • cours de 1 heure : € 168,00/an
 • cours de 1,5 heures : € 188,00/an
 • cours de 2 heures : € 236,00/an

Tarif 3 (45%)

Votre revenu imposable commun est moins de € 30 000 par an.

Après l’inscription, vous pouvez télécharger votre extrait de rôle le plus récent via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ ou apportez une copie à notre accueil. Ensuite, nous vous accorderons la réduction appropriée.

 • cours de 1 heure : € 94,50/an
 • cours de 1,5 heures : € 105,75/an
 • cours de 2 heures : € 132,75/an

Tarif 4: Tarif social (24%)

Pour ceux qui bénéficient d’une intervention majorée de la mutuelle (Par example RVT, VT(OMNIO), BIM (VIPO), tarif Paspartoe, …).

Après l’inscription, vous pouvez télécharger une photo d’une vignette de la mutualité du participant via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ ou en apportez une à notre accueil. Ensuite, nous vous accorderons la réduction appropriée.

  • cours de 1 heure : € 50,40/an
  • cours de 1,5 heures : € 56,40/an
  • cours de 2 heures : € 70,80/an
Faire un plan de paiement ?

Nous vous aidons avec plaisir par e-mail (loes@zonderhanden.be), par téléphone ou à l’accueil.

Réductions

A partir du deuxième cours au sein de la même famille vous avez droit à 20% Familiekorting (réduction familiale). Cette réduction s’applique également si vous inscrivez la même personne à 2 cours ou plus. Cette réduction est accordée automatiquement.

Des familles uniparentales ont droit à 10% Eenoudergezinskorting (reduction famille uniparentale). Vous pouvez en faire la demande à l’adresse suivante : circus@zonderhanden.be ou à notre accueil.

Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent faire une demande pour 10% Studentenkorting (réduction étudiant) avec leur carte d’étudiant. Envoyez une copie de votre carte d’étudiant à circus@zonderhanden.be.

S’inscrire plus tard dans l’année

Si vous vous inscrivez seulement après les vacances d’automne, de Noël ou de crocus, vous bénéficiez d’une réduction car vous avez déjà manqué une partie des cours.

REMARQUE : Vous ne bénéficiez de la réduction que si vous vous inscrivez APRÈS les dates suivantes !

 • 15% de réduction après les vacances d’automne : inscription après le 29/10/2023
 • 40% de réduction après les vacances de Noël : inscription après le 24/12/2023
 • 60% de réduction après les vacances de Crocus : inscription après le 11/02/2024

Conditions générales

Pour en savoir plus sur les tarifs, les réductions, désinscriptions et annulations, consultez nos Conditions générales.

Klaar om in te schrijven?

Ontdek nu onze wekelijkse lessen!