Tarieven

(Français en dessous de la photo)

De tarieven op deze pagina zijn geldig voor de wekelijkse lessen van Circus Zonder Handen in lesjaar 2022-2023.
Je tarief hangt af van je gezamenlijk belastbaar inkomen en van hoe lang de les duurt.

Tarief 1: Basistarief (100%)

Je jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen is meer dan € 44 000 per jaar.

Je hoeft geen aanslagbiljet up te loaden of binnen te brengen.

 • lessen van 1 uur: € 200,00/jaar
 • lessen van 1,5 uur: € 225,00/jaar
 • lessen van 2 uur: € 285,00/jaar

Tarief 2 (80%)

Je jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen is minder dan € 44 000, maar meer dan € 29.000 per jaar.

Na het inschrijven kan je je meest recente aanslagbiljet uploaden in ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ of een kopie binnen brengen op ons onthaal. Wij geven je daaropvolgend de juiste korting.

 • lessen van 1 uur: € 160,00/jaar
 • lessen van 1,5 uur: € 180,00/jaar
 • lessen van 2 uur: € 228,00/jaar

Tarief 3 (45%)

Je jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen is minder dan € 29 000 per jaar.

Na het inschrijven kan je je meest recente aanslagbiljet uploaden in ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ of een kopie binnen brengen op ons onthaal. Wij geven je daaropvolgend de juiste korting.

 • lessen van 1 uur: € 90,00/jaar
 • lessen van 1,5 uur: € 101,25/jaar
 • lessen van 2 uur: € 128,25/jaar

Tarief 4: Sociaal tarief (22%)

Voor wie verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit krijgt (Bijvoorbeeld RVT, VT(OMNIO), BIM (VIPO), Paspartoe-kansentarief, …).

Na het inschrijven kan je een foto van een klevertje van de mutualiteit van de deelnemer uploaden in ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ of binnen brengen op ons onthaal. Wij geven je daaropvolgend de juiste korting.

  • lessen van 1 uur: € 44,00/jaar
  • lessen van 1,5 uur: € 49,50/jaar
  • lessen van 2 uur: € 62,70/jaar
Betaalplan maken?

Wij helpen jou graag via mail (loes@zonderhanden.be), via de telefoon of op het onthaal.

Kortingen

Vanaf de tweede les in hetzelfde jaar krijg je een 20% Familiekorting. Deze korting geldt ook als je dezelfde persoon voor 2 of meer lessen inschrijft. Deze korting wordt automatisch gegeven.

Eénoudergezinnen krijgen 10% Eénoudergezinskorting. Je kan dit zelf aanduiden via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’.

Studenten in het hoger onderwijs kunnen 10% Studentenkorting aanvragen met hun studentenkaart. Stuur een kopie van je studentenkaart naar circus@zonderhanden.be.

Algemene Voorwaarden

Je kan meer over tarieven, kortingen, uitschrijven en annuleren lezen in onze Algemene Voorwaarden.

Les tarifs sur cette page sont valables pour les cours hebdomadaires de Circus Zonder Handen pendant l’année scolaire 2022-2023.
Votre tarif dépend de votre revenu annuel imposable commun et de la durée du cours.

Tarif 1: Tarif de base (100%)

Votre revenu imposable commun est plus que € 44 000 par an.

Il n’est pas nécessaire de télécharger ou d’apporter un extrait de rôle.

 • cours de 1 heure : € 200,00/an
 • cours de 1,5 heures : € 225,00/an
 • cours de 2 heures : € 285,00/an

Tarif 2 (80%)

Votre revenu imposable commun est moins de € 44 000, mais plus que € 29.000 par an.

Après l’inscription, vous pouvez votre extrait de rôle le plus récent via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ ou apportez une copie à notre accueil. Ensuite, nous vous accorderons la réduction appropriée.

 • cours de 1 heure : € 160,00/an
 • cours de 1,5 heures : € 180,00/an
 • cours de 2 heures : € 228,00/an

Tarif 3 (45%)

Votre revenu imposable commun est moins de € 29 000 par an.

Après l’inscription, vous pouvez télécharger votre extrait de rôle le plus récent via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ ou apportez une copie à notre accueil. Ensuite, nous vous accorderons la réduction appropriée.

 • cours de 1 heure : € 90,00/an
 • cours de 1,5 heures : € 101,25/an
 • cours de 2 heures : € 128,25/an

Tarif 4: Tarif social (22%)

Pour ceux qui bénéficient d’une intervention majorée de la mutuelle (Par example RVT, VT(OMNIO), BIM (VIPO), tarif Paspartoe, …).

Après l’inscription, vous pouvez télécharger une photo d’une vignette de la mutualité du participant via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’ ou en apportez une à notre accueil. Ensuite, nous vous accorderons la réduction appropriée.

  • cours de 1 heure : € 44,00/an
  • cours de 1,5 heures : € 49,50/an
  • cours de 2 heures : € 62,70/an
Faire un plan de paiement ?

Nous vous aidons avec plaisir par e-mail (loes@zonderhanden.be), par téléphone ou à l’accueil.

Réductions

A partir du deuxième cours au sein de la même famille vous avez droit à 20% Familiekorting (réduction familiale). Cette réduction s’applique également si vous inscrivez la même personne à 2 cours ou plus. Cette réduction est accordée automatiquement.

Des familles uniparentales ont droit à 10% Eenoudergezinskorting (reduction famille uniparentale). Vous pouvez l’indiquer via ‘MIJN CIRCUS ZONDER HANDEN’.

Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent faire une demande pour 10% Studentenkorting (réduction étudiant) avec leur carte d’étudiant. Envoyez une copie de votre carte d’étudiant à circus@zonderhanden.be.

Conditions générales

Pour en savoir plus sur les tarifs, les réductions, désinscriptions et annulations, consultez nos Conditions générales.

Klaar om in te schrijven?

Ontdek nu onze wekelijkse lessen in 2022-2023!