Trainers

Welkom bienvenu.e op de trainerspagina!

NL – Op deze pagina kan je documenten downloaden die nodig zijn voor vrijwilligers of medewerkers. Je vindt ze onder de foto bij ‘Downloads’.
Onderaan deze pagina staan enkele antwoorden op veel gestelde vragen.
Heb je hulp nodig? Aarzel niet om je hoofdtrainer te contacteren of om Niki (niki@zonderhanden.be) te mailen.

FR – Sur cette page, tu peux télécharger les documents nécessaires en tant que bénévole ou membre du personnel. Tu peux les trouver en dessous de la photo, sous ‘Downloads’.
En bas de cette page, tu trouveras des réponses aux questions fréquemment posées.
Besoin d’aide ? N’hésite pas à contacter ton prof principal ou à envoyer un courriel à Niki (niki@zonderhanden.be).

Administratieve documenten

NL – De KVV (of KVR) documenten heb je nodig hebt om je vergoedingen aan te vragen bij Circus Zonder Handen. Bewaar alle documenten van je inkomsten goed en zorg dat je niet over het maximumbedrag per jaar gaat!

FR – Tu as besoin des documents ‘KVV’/LIB (ou ‘KVR’/RPI) pour demander tes indemnités à Circus Zonder Handen. Conserves bien tous les documents de tes revenus et veilles à ne pas dépasser le montant maximum par an!

Documenten bij ongevallen/accidents

NL – Bij een ongeval in je les moeten bepaalde documenten ingevuld worden voor de verzekering.

FR – En cas d’accident dans ton cours, certains documents doivent être remplis pour l’assurance.

Emotionele veiligheid en integriteit

NL – Voel je je soms oncomfortabel, heb je een vraag over een situatie waar je je niet goed bij voelt? Zie je dat iemand zijn lichamelijke of emotionele grens niet gerespecteerd wordt? Je kan altijd bij iemand van Zonder Handen terecht. Dat kan je hoofdtrainer zijn, maar bij Circus Zonder Handen zijn er ook onze API’s (AanspreekPunt Integriteit): Loes (loes@zonderhanden.be, 0470 97 09 57), Kaoutar en Rachid. Zij luisteren graag en zullen discreet omgaan met je vraag of bezorgdheid.

FR – Te sens-tu parfois inconfortable, as-tu une question à propos d’une situation avec laquelle tu n’es pas à l’aise ? Vois-tu que les limites physiques ou émotionnelles de quelqu’un ne sont pas respectées ? Tu peux toujours contacter quelqu’un chez Zonder Handen. Cela peut être ton prof principal, mais chez Circus Zonder Handen, il y a aussi nos API (Points de contact intégrité) : Loes (loes@zonderhanden.be, 0470 97 09 57), Kaoutar et Rachid. Ils sont prêts à t’écouter et traiteront ta question ou préoccupation avec discrétion.

De Trainersdrive

NL – Op de trainersdrive vind je handig lesmateriaal terug voor verschillende technieken.

FR – Sur le trainersdrive, tu trouvera du matériel pédagogique utile pour différentes techniques.

TRAINERS DRIVE

De aanwezigheden app

NL – In de les duid je als trainer de aanwezige deelnemers aan via de KampAdmin App.

FR – En cours, les trainers indiquent les participants présents via l’application KampAdmin.

APP ANDROID     APP APPLE     APP WEBSITE

Login:

 • e-mail: trainer@zonderhanden.be
 • paswoord: czhtrainer

Downloads

Jaarkalender

Jaarkalender-trainers.pdf       Lescodes.pdf

KVV

NL – KOSTENBLAD VOOR VRIJWILLIGERSVERGOEDING

KVV-NL-2023.pdf       KVV-NL-2023.docx

KVV-voorbeeld-NL-2023.pdf

FR – LISTE DE FRAIS DES INDEMNITES DES BENEVOLES

KVV-FR-2023.pdf       KVV-FR-2023.docx

KVV-exemple-FR-2023.pdf

KVR

NL – VERKLARING OP EER KLEINE VERGOEDINGSREGELING
Dit is enkel voor personen met een kunstenaarskaart!

KVR-NL-2023.pdf       KVR-NL-2023.docx

FR – DECLARATION SUR L’HONNEUR REGIME DE LA PETITE INDEMNITE
Seulement pour les personnes ayant une carte d’artiste !

KVR-FR-2023.pdf       KVR-FR-2023.docx

ONGEVAL/ACCIDENT

EHBO logboek/Journal

Aangifte-ongeval-NL.pdf

Formulaire-accident-FR.pdf

ONKOSTEN

NL – Een onkostennota moet je indienen als je kosten van CZH met je eigen geld hebt betaald en je wilt terugbetaald worden. Als trainer gebruik je dit eigenlijk nooit, materiaal wordt via CZH aangekocht.

FR – Une note de frais ou ‘onkostennota’ doit être soumise si tu as payé des dépenses de CZH avec ton propre argent et que tu souhaite être remboursé. En tant que trainer, tu ne l’utilise jamais, le matériel est acheté par CZH.

Onkostennota.pdf

NOTA OP EER

NL – Een Nota op Eer mag alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden.

FR – Une Note sur l’Honneur ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels.

Nota-op-eer.pdf

Foto’s

Trainer foto’s

Circusdagen 2022-2023

 

SURPRISE!

Vragen over documenten

Hoe kan ik mijn administratieve documenten indienen?
 • Via e-mail naar niki@zonderhanden.be

 • Vul alles juist in

 • Duidelijk schrijven

 • Vergeet je handtekening niet!

 • Neem een duidelijke foto of scan om door te sturen:
  • Geen schaduwen op het blad

  • Geen plooien in het blad
Stap voor stap een KVV invullen
Naam: schrijf hier je familienaam (bv.: Stoeltjens)

Voornaam: schrijf hier je voornaam (bv.: Yasmina)

Adres: schrijf hier je volledig adres:
straatnaam + huisnummer + postcode + gemeente (bv.: Paleizenstraat 30 1090 Ganshoren)

Bankrekeningnummer: schrijf hier het IBAN-nummer van je bankrekening.
Dit nummer begint altijd met de landcode (bv.: BE00 0000 0000 0000)

De tabel invullen:
 • Datum: vul hier de datum in waarop je les hebt gegeven (maximum 1 datum per vak)
 • Plaats: schrijf hier de gemeente waar je de les gaf (bv.: Etterbeek)
 • Lescode:
  • Voor de wekelijkse lessen: schrijf hier de juiste lescode (bv.: WLW23), de codes staan op het lessenrooster. LET OP! De codes veranderen elk schooljaar in september!
  • voor een kamp: schrijf hier ‘CKE’ (Circuskamp) of ‘UKE’ (Urban Kamp)
  • voor een initiatie of workshop: schrijf hier ‘IN’ (Circusinitiatie) of ‘INU’ (Urban Circusinitiatie) of ‘VPG’ (VindPlaatsGerichte werking met de mobiele installatie)
 • Bedrag: dit mag nooit meer zijn dan het maximum dagelijks bedrag dat eronder in de tekst vermeld staat (bv.: 40,67€/dag)
 • Vervanging: omcirkel hier ‘ja’ en schrap ‘nee’ als je een andere trainer vervangen hebt OF schrap ‘ja’ en omcirkel ‘nee’ als je geen vervanger was.
 • Totale vrijwilligersvergoeding: tel alle bedragen samen en schrijf hier het totale bedrag.
te schrijf hier de gemeente waar je bent wanneer je deze KVV invult (bv.: Antwerpen)

op schrijf hier de datum van het moment dat je deze KVV invult (bv.: 26/08/2022)

Handtekening: zet hier je handtekening! Zonder handtekening kan je niet uitbetaald worden!
 • Per regel/datum mag je maximum 40,67 euro invullen.
 • Geen enkele regel mag dezelfde datum hebben
 • Vergeet niet te handtekenen
 • Vul minimum 5 prestaties in per document voor je de KVV indient.
 • Heb je vragen over je vergoeding? Stel ze aan je hoofdtrainer.
Stap voor stap een KVR invullen
DIT IS ENKEL VOOR PERSONEN MET EEN KUNSTENAARSKAART!

Ondergetekende: schrijf hier je voornaam en je familienaam (bv.: Yasmina Stoeltjens)

met rijksregisternummer: schrijf hier het unieke nummer dat achteraan op je identiteitskaart staat en begint met je geboortejaar (bv.: 020823.756.22)

wonende te: schrijf hier je volledig adres: straatnaam + huisnummer + postcode + Gemeente (bv.: Paleizenstraat 30 1090 Ganshoren)

bevestigt hierbij dat hij / zij schrap hier wat niet past

voor schrijf hier de naam van de show en in welk kader je optrad (bv.: Délire, show met doek tijdens de Circusdagen)

verricht op schrijf hier alle data van de dag(en) waarop je dit hebt gedaan, nooit meer dan 6 dagen na elkaar !

voor een bedrag van vul hier de totale som van de vergoedingen voor alle dagen samen in. Het bedrag mag per dag niet hoger zijn dan het maximale bedrag dat hier geschreven staat (134,63€/dag)

per overschrijving op rekeningnummer IBAN: schrijf hier het IBAN-nummer van je bankrekening. Dit nummer begint steeds met de landcode (bv.: BE00 0000 0000 0000 )

op LET OP! Niet invullen! Dit vult Niki in op de dag waarop ze de betaling uitvoert!

Opgemaakt in twee exemplaren te schrijf hier de gemeente waar je bent wanneer je dit document invult (bv.: Antwerpen)

op schrijf hier de datum van het moment dat je dit document invult (bv.: 26/08/2022)

Handtekening: zet hier je handtekening! Zonder handtekening kan je niet uitbetaald worden!
 • Een KVR is enkel voor de vergoeding van een artistieke prestatie. Voor een kamp kan het alleen gebruikt worden als er aan een show of toonmoment gewerkt wordt als afsluiter.
 • Per dag mag je maximum 147,67 euro verdienen.
 • Je mag niet meer dan 6 dagen na elkaar voor dezelfde werkgever werken.
 • Vergeet niet te handtekenen!
Stap voor stap een ongeval aangeven
GEEL – vul hier de gegevens van het slachtoffer in (kan door het slachtoffer / de ouders of voogd van het slachtoffer ingevuld worden)

Pagina 1

Naam schrijf hier de familienaam van het slachtoffer (bv.: Stoeltjens)

Voornaam schrijf hier de voornaam van het slachtoffer (bv.: Yasmina )

Adres schrijf hier het volledig adres van het slachtoffer:
straatnaam + huisnummer + postcode + Gemeente (bv.: Paleizenstraat 30 1090 Ganshoren)

Geboortedatum schrijf hier duidelijk de dag / de maand / het jaar wanneer het slachtoffer geboren werd

M V Kruis hier aan wat correct is

U was op het ogenblik van het ongeval : kruis hier ‘beoefenaar’ aan

IBAN NR: schrijf hier duidelijk het IBAN-nummer van de bankrekening van (de ouders/voogd van) het slachtoffer. Dit nummer begint steeds met de landcode (bv.: BE00 0000 0000 0000 )

E-mail: schrijf hier duidelijk het e-mailadres van (de ouders/voogd van) het slachtoffer

Pagina 2

VERKLARING MEDISCHE GEGEVENS kleef hier een vignet van de mutualiteit van het slachtoffer

Gedaan te schrijf hier de gemeente waar dit document is ingevuld (bv.: Antwerpen)

Op datum van schrijf hier de datum van het moment dat je dit document invult (bv.: 24/09/2020)

HANDTEKENING SLACHTOFFER / WETTELIJKE VOOGD Hier moet het slachtoffer of diens ouders/voogd handtekenen! Zonder deze handtekening kan het dossier niet ingediend worden! Voor minderjarige slachtoffers moet een ouder of de persoon die wettelijk verantwoordelijk voor voor het slachtoffer is handtekenen.

GROEN – de hoofdtrainer die bij het ongeval aanwezig was vult dit in

Datum van het ongeval : …. / …. / …. schrijf hier de datum waarop het ongeval gebeurde (bv.: 23/09/2020)

Dag schrijf hier de dag van de week waarop het ongeval gebeurde (bv.: woensdag)

Uur schrijf hier het uur waarop het ongeval gebeurde (bv.: 17u30)

Plaats van het ongeval schrijf hier waar het ongeval gebeurde (bv.: turnzaal Vierwindenschool Sint-Jans-Molenbeek)

Beschrijving van het ongeval (oorzaken, omstandigheden, gevolgen) schrijf hier het hele verhaal van hoe het ongeval gebeurde (bv.: tijdens de opwarming van de les deed Yasmina een sprong over de plint. Zij deed een slechte landing op de mat waardoor ze haar rechter voet omsloeg. Yasmina deed teken dat ze pijn had. Zij kon niet meer op haar voet staan en gaf aan dat ze het gevoel had dat er iets in haar hiel geknapt was.)

Gelieve m.b.t. de lichamelijke letsels bijgevoegd medisch getuigschrift te laten invullen door uw geneesheer. Vergeet het document voor de dokter niet mee te geven met het slachtoffer!

Tijdens welke soort activiteit vond het ongeval plaats? kruis hier het juiste aan

Naam en adres van de getuigen van het ongeval: schrijf hier de naam van elke trainer die bij het ongeval aanwezig was en het slachtoffer geholpen heeft.

ORANJE – Niki vult dit in
 • Rekeningnummer moet duidelijk en correct ingevuld worden
 • Het vignet van de mutualiteit moet op de juiste plaats gekleefd worden
 • Vergeet de handtekening niet!
 • Laat deze documenten zo snel als mogelijk terug binnen brengen bij Zonder Handen. Ze kunnen ook via mail naar niki@zonderhanden.be gestuurd worden.
 • Alle facturen van het ongeval moeten al betaald worden. Daarna kunnen ze binnen gebracht worden bij Zonder Handen. Ze kunnen ook via mail naar niki@zonderhanden.be gestuurd worden.
 • Van de facturen van het slachtoffer betaalt de verzekering het deel terug dat niet terugbetaald wordt door de mutualiteit.

Questions sur les documents

Comment puis-je soumettre mes documents administratifs ?
Par e-mail à niki@zonderhanden.be
Remplissez tout correctement
N’oublies pas ta signature !
Prends une photo claire ou scan le document pour transmettre :
Pas d’ombres sur la feuille
Pas de plis dans la feuille
Écris clairement
Pas à pas compléter un ‘KVV’ / LIB
KVV = LIB (Liste de frais des Indemnités des bénévoles)

Nom : écris ici ton nom de famille (pe.: Dupont)

Prénom : écris ici ton prénom (pe.: Yasmina)

Adresse : écris ici ton adresse complète :
nom de la rue + n° de la maison + code postal + Commune (pe.: Rue des Palais 30 1090 Ganshoren)

N° de compte en banque : écris ici le N° IBAN de ton compte en banque.
Ce numéro commence toujours par le code du pays (pe.: BE00 0000 0000 0000 )

Compléter le cadre :
 • Date : écris ici la date à laquelle tu as donné ce cours (seulement 1 date par case)
 • Lieu : écris ici la commune oú tu as donné ce cours (pe.: Etterbeek)
 • Code du cours :
  • pour les cours hebdomadaires : écris ici le code correct du cours que tu as fait (pe.: ‘WLW23’), les codes sont sur l’horaire des cours. ATTENTION! Les codes changent chaque année scolaire en septembre !
  • pour un stage : écris ici ‘CKE’ (Circuskamp) ou ‘UKE’ (Urban Kamp)
  • pour une initiation ou workshop : écris ici ‘IN’ (Circusinitiatie) ou ‘INU’ (Urban Circusinitiatie) ou ‘VPG’ (VindPlaatsGerichte werking avec l’installation mobile)
 • Montant : ce montant ne peut jamais dépasser le maximum par jour qui est mentionné dans le texte ci-dessous (pe.: 36,84€/jour)
 • Remplacement : encercle ici ‘oui’ et barre ‘non’ si tu as remplacé un entraîneur OU barre ‘oui’ et encercle ‘non’ si tu n’étais pas un remplaçant.
 • Totale indemnité de volontaire : additionne tous les montants et écris ici le montant total.
à écris ici la commune oú tu te trouves quand tu remplis ce LIB (pe.: Mons)

le écris ici la date du moment ou tu complètes ce LIB (pe.: 26/08/2022)

Signature : pose ici ta signature. Sans signature, pas de paiements!
 • Par ligne/date tu peux écrire maximum 36,84 euros
 • Aucune ligne ne peut avoir la même date !
 • N’oublies pas de signer !
 • Notes un minimum de 5 prestations par document avant de soumettre le LIB.
 • As-tu des questions à propos de ta rémunération? Demandes à ton prof principal!
Pas à pas compéter un ‘KVR’ / RPI
KVR = RPI (Régime de la petite indemnité)

CECI EST UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES AYANT UNE CARTE D’ARTISTE !

Le/la soussignée : écris ici ton prénom et ton nom de famille (pe.: Yasmina Dupont)

Avec le N° de régistre national : écris ici le numéro unique qui se trouve au verso de ta carte d’identité et commence avec l’année de ta naissance (pe.: 020823.756.22)

Domicilé(e) à : écris ici ton adresse complète :
nom de la rue + n° de la maison + code postal + Commune (pe.: Rue des Palais 30 1090 Ganshoren)

Confirme par la présente que pour : écris ici le nom de ton spectacle et dans quel cadre tu as fait ta performance (pe.: Délire, spectacle avec tissu pendant les Circusdagen)

qui a eu lieu le écris ici toutes les dates des jours où vous avez fait cela, jamais plus que 6 jours consécutifs !

il/elle barre ici ce qui ne convient pas

a reçu … d’un montant de notes ici la somme totale des indemnités de tous les jours de prestations

Le montant par jour ne peut pas dépasser le montant maximal indiqué ici (134,63€/jour)

par virement au N° de compte IBAN: écris ici le N° IBAN de ton compte en banque. Ce numéro commence toujours par le code du pays (pe.: BE00 0000 0000 0000 )

leAttention! Ne pas remplir ! Ceci est noté par Niki le jour où elle fait le paiement!

Etabli en deux exemplaires à écris ici la commune oú tu te trouves quand tu remplis ce document (pe.: Mons)

le écris ici la date du moment où tu complètes ce document (pe.: 26/08/2022)

Signature : pose ici ta signature! Sans signature, pas de paiements!
 • Un RPI est unique pour la rémunération de prestations artistiques. Ce peut être utilisé pour un stage lorsque le but est de montrer un spectacle à la fin.
 • Par jour tu gagnes au maximum 134,63 euro.
 • Tu ne peux pas travailler plus de 6 jours consécutifs pour la même boîte.
 • N’oublies pas de signer!
Pas à pas faire la déclaration d’un accident
JAUNE – remplir les coordonnées de la victime ici (peuvent être rempli par la victime / les parents ou le tuteur de la victime)

Page 1

Nom écris ici ton nom de famille (pe.: Dupont)

Prénom écris ici le prénom de la victime (pe.: Yasmina)

Adresse écris ici l’adresse complète de la victime:
nom de la rue + n° de la maison + code postal + Commune (pe.: Rue des Palais 30 1090 Ganshoren)

Date de naissance écris ici le jour / le mois / l’année de naissance de la victime

M F mettez une croix là à ce qui correspond

Au moment de l’accident vous étiez : mettez une croix chez ‘pratiquant’

IBAN N° : écris ici le N° IBAN de compte en banque de la victime (ou ses parents). Ce numéro commence toujours par le code du pays (pe.: BE00 0000 0000 0000 )

E-mail: écris ici clairement et lisible l’adresse e-mail de la victime (ou ses parents)

Page 2

DECLARATION DONNEES MEDICALES collez ici une vignette de la mutuelle de la victime

Faite à écris ici la commune oú est remplit ce document (pe.: Mons)

En date du écris ici la date du moment où ce document est remplit (pe.: 24/09/2020)

SIGNATURE VICTIME / TUTEUR LEGAL pose ici ta signature! Ne l’oublie pas car sans la signature nous ne pouvons pas introduire le dossier! Au cas où tu es mineur c’est la personne qui est légalement responsable de toi qui doit signer.

VERT – l’entraîneur principal qui était présent lors de l’accident remplit

Date de l’accident : …. / …. / …. écris ici la date de l’accident (pe.: 23/09/2020)

Jour écris ici le jour de la semaine quand a eu lieu l’accident (pe.: mercredi)

Heure écris ici l’heure quand a eu lieu l’accident (pe.: 17h30)

Lieu de l’accident écris ici ll’endroit oú a eu lieu l’accident (pe.: Salle des sports Ecole Saint-Ursule Molenbeek-Saint-Jean)

Description de l’accident (causes, circonstances, suites) écris ici toute l’histoire comment a eu lieu l’accident (pe.: pendant l’échauffement du cours Yasmina a fait un saut par-dessus la plinthe. Elle a fait un mauvais atterrissage sur le tapis à cause duquel elle s’est tordu le pied droit. Yasmina elle nous signala une douleur. Elle ne pouvait plus tenir debout sur son pied et nous indiquait que quelque chose avait lâché dans son talon.)

En ce qui concerne les lésions corporelles, veuillez faire remplir le certificat médical ci-joint par votre médecin. N’oublie pas de donner à la victime (ou aux parents ou au tuteur) le document pour le médecin !

Pendant quelle sorte d’activité l’accident a-t-il eu lieu ? mettez une croix là à ce qui correspond

Noms et adresses des témoins de l’accident : écris ici le nom de chaque formateur qui était présent lors de l’accident et qui a aidé la victime.

ORANGE – Niki complète ceci


 • Complètes le numéro de compte lisible et correcte
 • Colles une vignette de la mutuelle de la victime au bon endroit
 • N’oublies pas la signature!
 • Dépose ces documents chez Zonder Handen dans les meilleurs délais ou envoies-les de façon digitale à niki@zonderhanden.be
 • Une fois les factures payées, elles peuvent être déposées chez Zonder Handen ou envoies-les de façon digitale à niki@zonderhanden.be
 • Tous les frais liés aux dommages corporels et qui ne sont pas remboursés par la mutuelle seront remboursés par l’assurance.

Wil je iets kwijt?

Voel je je soms oncomfortabel, heb je een vraag over een situatie waar je je niet goed bij voelt? Zie je dat iemand zijn lichamelijke of emotionele grens niet gerespecteerd wordt? Je kan altijd bij iemand van Zonder Handen terecht. Kaoutar, Loes (loes@zonderhanden.be, 0470 97 09 57) en Rachid, onze aanspreekpunten integriteit, staan voor je klaar.