Inclusie binnen circus

CZH organiseert een vorming inclusie voor circustrainers samen met Circusplaneet en ECDF.
Twee weekends lang zal er gewerkt worden rond inclusie. Doel van de vorming is om circustrainers zich verder te laten ontwikkelen zodat ze zich comfortabel voelen om voor elke groep te staan enerzijds en een gemeenschappelijke taal rond inclusie ontwikkelen anderzijds.

Circuscentrum, Ell Circo D’ell Fuego, Circusplaneet en Circus Zonder Handen organiseren samen een vorming rond inclusie voor circustrainers. De vorming duurt zes dagen: drie dagen in oktober en drie dagen in november. Deelnemende circustrainers vertrekken vanuit referentiekaders en definities om zo tot een gemeenschappelijke taal rond inclusie te komen.

Vanuit de praktijk wordt bekeken hoe een trainer voor een inclusieve groep circussers te werk kan gaan. Er wordt verder ingegaan op de begeleidersstijl van de trainers zodat ze aan het einde van het traject sterker in de schoenen staan voor elke groep. Er wordt gewerkt rond het belang van een warm onthaal, groepsdynamica en de betrokkenheid van deelnemers in de groep. Er worden tools aangereikt om een krachtige leeromgeving te creëren.

Inschrijvingen zijn volzet maar contacteer ons gerust als je meer info wilt over onze vormingen rond inclusie.

Meer info: https://circuscentrum.be/nl/expertise/vorming-inclusie-voor-circustrainers